Karta: Söderåkra

Söderåkra (2016)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Söderåkra
  • Kartprov Söderåkra
  • Terrängbild Söderåkra
  • Terrängbild Söderåkra
Skala
1:10 000
1:15 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
ca 8 km²
Kartritare
Kjell Svensson, Muglo-kartor, Nybro
Ritningsår
2016. Området har karterats 2 gånger tidigare, 1985 och 1999.
Terrängbeskrivning
En karta med god till mycket god sikt. Bitvis mycket lättlöpt men i stora områden begränsas hastigheten av blåbärsris, skvattram mm.
I östra delen av kartan är det flera större sankmarker och detaljrikedomen är större.
I huvudsak dominerar tallskog men områden med blandskog och ren granskog förekommer. Större delen av kartan är svagt kuperad. Här kan man komma ned på kortare kilometertider.
Kuriosa
Ett mycket populärt område i orienterarsammanhang. Omdömet drömterräng har använts av fler än en.
Länkar
Torsås kommun