Karta: Torsås Södra

Torsås Södra (2009)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov 2 Torsås Södra
  • Kartprov 1 Torsås Södra
  • Terrängbild från Torsås Södra-kartan
  • Kartan används flitigt av skolan.

    Kartan används flitigt av skolan.

Skala
1:10 000
+Särtryck Torskolan i skala 1:5 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
7.5 km²
Kartritare
Kjell Svensson, Muglo-kartor, Nybro
Ritningsår
2009. Området har ritats två gånger tidigare. (1984 och 1996) Kartan har nu ritats om helt med den lämpligare ekvidistansen 2,5 meter. Delvis reviderad av Kjell Svensson 2010.
Terrängbeskrivning
Karta som täcker de centrala och södra delarna av Torsås samhälle. Den täcker även området kring motionsspåret på Malmen där vegetationen är tätare. Det större skogsområdet runt Sunelycke och Siggesbo består dock av mer lättlöpt terräng. Större delen av kartan genomkorsas av ett rikt stignät. Kuperingen är svag.
Kuriosa
Kartan är lämplig för skolorientering, ungdomsarrangemang och motionsaktiviteter. Här genomförs bl.a. Naturpasset varje år. Det finns även ett mindre särtryck nämnt: Torskolan. Det är i skala 1:5000 och är lämplig för sprint och skolorientering.
Länkar
Torsås kommun