Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är alla svenska webbplatser skyldiga att informera besökaren om följande:

Denna webbplats innehåller cookies

Den här webbplatsen använder sig av cookies till diverse funktioner, så som säkerhetskoder i klubbulletinen och gästboken och hantering av sessioner i webbplatsens html-baserade administrationssystem.

Vad är cookies är och vad används de till

En cookie är en mindre fil som lagras på besökarens dator för att underlätta och tillåta viss funktionalitet på webbplatsen. Filen innehåller inga personliga data.

Hur kan besökaren undvika cookies

De flesta webbläsare kan ställas in till att inte tillåta cookies. Vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera enligt dess ursprungliga syfte.