Karta: Gullabo

Gullabo (2008)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Gullabo
  • Kartprov Gullabo
  • Terrängbild Gullabo
  • Terrängbild Gullabo
Skala
1:10 000
1:15 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
10.7 km²
Kartritare
Kjell Svensson, Muglo-kartor, Nybro
Ritningsår
2008 (2009). Kartan har ritats först 2005 och har sedan reviderats varje år. Senaste helrevidering 2008 och delrevidering 2012. I samband med helrevideringen 2008 utökades kartan med 2,6 kvadratkilometer i det mer lättlöpta området kring Degerhyltan.
Terrängbeskrivning
En karta som har allt. Här finns allt från tuff vildmark till lättlöpt storskog. Det finns områden med stora, tunga sankmarker, steniga och blockiga områden och även små hedliknande områden. I kartans mitt finns ett stråk med mestadels tallskog medan det i öst och väst mest är granskog. Några mindre områden med ren lövskog finns också.
I stort sett hela kartan är mycket detaljrik och här bjuds på teknisk och rolig orientering. På de flesta delarna av kartan får man räkna med lite längre kilometertider. OBS! På våren är sankmarkerna mycket vattenbemängda.
Kuriosa
På kartan finns ett antal historiska platser, t.ex. Pengatallen, Rövarflyet, Lyfthallen, Henrikatorpet och Degertorpet m.fl. De är väl värda ett besök.
Länkar
Torsås kommun