Karta: Strömby

Strömby (1992)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Strömby
Skala
1:15 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
ca 10 km²
Kartritare
Björn Palm
Ritningsår
1992
Terrängbeskrivning
Kartan består av relativt stenig terräng med en hel del vildmarksterräng. Området domineras av gran och tallskog. Ledstängerna består till största delen av körvägar medan mindre stigar är sällsynta. Relativt tungsprungen terräng. Byn Strömby delar kartan i två delar.
Kuriosa
En elittävling i Torsås OK:s regi har avgjorts på Strömbykartan.
Länkar
Torsås kommun