Karta: Brömsebro Norra

Brömsebro Norra (1995)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Brömsebro Norra
Skala
1:10 000
1:15 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
7.5 km²
Kartritare
Owe Svensson
Ritningsår
1995. Upphovsrätten delas med OK Orion.
Terrängbeskrivning
Svagt kuperad terräng som till största delen är lättlöpt. Mindre partier med tätare vegetation förekommer. Området är stenfattigt och stenar större än 0,6 meter är redovisade. Området genomkorsas av ett nät av större stigar och körvägar. En hel del av den "vita" skogen har kalhuggits sedan kartan ritades.
Kuriosa
Kartan användes 1995 till Fredslöpet, en dubbeltäving med elitklasser, som hölls ihop med OK Orion.
Länkar
Torsås kommun