Karta: Slätafly Norra

Slätafly Norra (1981)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Slätafly Norra
Skala
1:15 000
Ekvidistans
5 m
Storlek
ca 8 km²
Kartritare
Björn Palm
Ritningsår
1981
Terrängbeskrivning
Det vita på kartan består av lättlöpt granskog. Hyggena växer snabbt igen och är svårforcerade. Planteringar förekommer relativt rikligt. Flera större stigar och körvägar går genom området. Små stigar är dock ovanliga.
Kuriosa
Kartan täcker området från Stenbäck i norr till Slätafly i söder, Hallasjö i väst och Hallagärde soptipp i öst.
Länkar
Torsås kommun