Karta: Torsås

Torsås (1977)

Andra kartor

Alla kartor

  • Inga kartprov eller terrängbilder för kartan
Skala
1:20 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
ca 15 km²
Kartritare
Björn Palm och Torbjörn Sandebäck
Ritningsår
1977
Terrängbeskrivning
Blandskog med gran- och lövskog. Lite tallskog uppe på några höjdpartier. Kartan är känd för att ha tuff vegetation med en hel del taggbuskar och hallonsnår. En hel del kulturmark finns i området liksom en hel del större stigar och ett flertal oframkomliga sankmarker.
Kuriosa
Första orienteringskartan som ritats i Torsås, då i Torsås Goif:s regi. Kartan fungerade mycket bra åtminstone för teoretisk banläggning och den var rikligt förekommande i Svenska Orienteringsförbundets banlägningsbok i slutet av 1970-talet. Kartan inbjöd till kluriga vägvalsproblem.
Kartan täcker ett stort område från Illingetorp och Kvilla till Haget och Hulebäck.
Torsås kommun