Karta: Bodhyltan

Bodhyltan (2013)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Bodhyltan
  • Kartprov Bodhyltan
  • Terrängbild Bodhyltan
  • Terrängbild Bodhyltan
Skala
1:10 000
Ekvidistans
2.5 m
Storlek
6.8 km²
Kartritare
Kjell Svensson, Muglo-kartor, Nybro
Ritningsår
2013. Västra halvan av området ritades 2012 inför Torsås OK:s första DM-tävling någonsin, DM i medeldistans 1 september 2012. Östra halvan ritades 2013 då kartan fullbordades inför 2013 års nationella långdistanstävling.
Terrängbeskrivning
Ett mycket trevligt område med mestadels god till mycket god framkomlighet. Svag kupering. Mycket detaljrik skogsmark med litet inslag av kulturmark. Stenhällar är, för trakten, rikligt förekommande. Skogen består mestadels av gran- och tallpartier. Det finns vildmarkslika områden där framkomligheten är nedsatt pga stenbunden mark. Trots kartans närhet till Gullabokartan är detta område betydligt mer lättframkomligt. Kartan bjuder på riktigt rolig och teknisk orientering!
Kuriosa
På kartan finns ett antal historiska platser, t.ex. Bruahallen, Bodhyltan by, Stekbacken och skolhuset i Bodhyltan m.fl. De är väl värda ett besök.
Länkar
Torsås kommun