Smålands medel-DM 2012

Smålands medel-DM 2012

Kartprov

Kartprov 1
Det finns en del höjdpartier med branter och tydliga kanter.
Kartprov 2
Stora områden är väldigt flacka och lättlöpta men bjuder ändå på teknisk orientering.