Nationell tävling i långdistans 2013-04-28

Nationell tävling i långdistans 2013-04-28

Terrängbilder

Klicka på en bild för att förstora den.

 • Branten foten

  Branten foten

 • Höjden. Det finns gott om stenhällshöjder med vit lav.

  Höjden. Det finns gott om stenhällshöjder med vit lav.

 • Kontrollen vid sankmarken badar i solskenet.

  Kontrollen vid sankmarken badar i solskenet.

 • Sankmark fylld med mycket vatten.

  Sankmark fylld med mycket vatten.

 • Kontroll vid ”tvåstreckaren” i den läckra terrängen.

  Kontroll vid ”tvåstreckaren” i den läckra terrängen.

 • Branten foten i ett av områdena med mycket stenhällar.

  Branten foten i ett av områdena med mycket stenhällar.

 • Branten foten i ett vildmarksområde.

  Branten foten i ett vildmarksområde.

 • Det finns ett stort antal större stenhällar på den nya kartan.

  Det finns ett stort antal större stenhällar på den nya kartan.

 • Det finns även en del storstammig granskog mellan de mer tallbevuxna höjdpartierna.

  Det finns även en del storstammig granskog mellan de mer tallbevuxna höjdpartierna.

 • Terrängbild från Bodhyltan.

  Terrängbild från Bodhyltan.

 • Höjden i den öppna fina terrängen. I de flesta områdena är framkomligheten god till mycket god medan den i vissa områden begränsas av stenig botten eller gallringsris.

  Höjden i den öppna fina terrängen. I de flesta områdena är framkomligheten god till mycket god medan den i vissa områden begränsas av stenig botten eller gallringsris.

 • Kontrollen stenen i ett stenhällsområde.

  Kontrollen stenen i ett stenhällsområde.