Kontakter

Du som vill veta mera om oss är välkommen att höra av dig till någon styrelse– eller kommittéledamot.

Styrelse

Styrelsen kontaktas på info@torsasok.se.

Befattning Namn E-post Telefon Mobil
Ordförande Håkan Algotsson algotsson.ekskog@outlook.com 0486-217 01 070-672 69 25
Vice ordförande John Fridolfsson john_fridolfsson@hotmail.com 076-016 82 80
Kassör Ulla Olsson ulla.torsas@hotmail.com 0486-100 38 073-329 47 00
Sekreterare Lena Svensson lena0486@telia.com 0486-220 97 070-661 99 98
Ledamot Jonas Persson jonasperson@telia.com 0486-106 21 076-760 38 28
Ledamot Tommy Olsson 0486-100 38 070-249 55 73
Ersättare Maria Johansson maria_johansson93@hotmail.com 076-809 09 21
Ersättare Jarl Sturesson sturessonjarl@gmail.com 076-013 83 37

Övriga

Befattning Namn E-post Telefon Mobil
Aktivitetsansvarig Christina Ekström-Karlsson kina.048641392@telia.com 0486-413 92 070-517 62 79
Mark-kartansvarig Roland Sandholm sandholm.roland@gmail.com 0486-212 98 070-875 51 59
Pressansvarig Sven Persson sven.persson@torsasok.se 0486-106 30 070-927 66 08
Träningsansvarig Jonas Persson jonasperson@telia.com 0486-106 21 076-760 38 28
Tävlingsansvarig Harriet Karlsson harriet.karlsson@torsasok.se 0486-101 73
Ungdomskontakter Jonas Persson jonasperson@telia.com 0486-106 21 076-760 38 28
Webbansvarig Björn Norrliden torsasok@gmail.com 073-028 11 95

Ungdoms- och träningskommitté

Sammankallande

Jonas Persson

Befattning Namn Telefon Mobil
Sammankallande Jonas Persson 0486-106 21 076-760 38 28
Medlem John Fridolfsson john_fridolfsson@hotmail.com 076-016 82 80
Medlem Maria Johansson 076-809 09 21
Medlem Stig Karlsson 0486-101 73
Medlem Catrine Olsson 0480-443 006
Medlem Ulla Olsson 0486-100 38
Medlem Jonathan Westlund 076-790 99 97
Medlem Göran Henriksson 073-041 94 26
Medlem Gustav Olsson 072-744 30 06
Medlem Lisa Olsson 072-514 05 23
Medlem Nathalie Westlund 076-836 02 02