Nationell tävling i långdistans 2013-04-28

Nationell tävling i långdistans 2013-04-28

Kartprov

Kartprov 1
Stenhällar är, för trakten, rikligt förekommande i det nya terrängområdet.
Kartprov 2
Terrängen är som helhet mycket detaljrik.