Nationell tävling i långdistans 2013-04-28

Nationell tävling i långdistans 2013-04-28

Historik Bodhyltan

Bodhyltan by

Bodhyltan omnämns 1536 som Bodehwltt. Då fanns här en gård. Byn enskiftades 1822. Förr, innan skiftena, låg byns gårdar samlade ungefär vid den norra åkern som används som parkering vid tävlingen.

Bruahallen

Bruahallen är en berghäll på ca 30x15 meter. Här ska ha hållits dans vid bröllop och andra festliga tillfällen. Enligt sägnen var ett brudfölje på väg till kyrkan i Torsås. Hästen skenade då och for utför stupet vid Bruahallen och bruden slog ihjäl sig.

Bruahallen
Bruahallen
Stupet i Bruahallen
Stupet där bruden ska ha slagit ihjäl sig.

Jordkulor

Bodhyltans kulturmiljö utgörs av ett 15-tal mer eller mindre välbevarade jordstugor. Det unika i sammanhanget utgörs av antalet inom samma by. Den vanligaste jordstugan hade en gavel och delar av långsidorna ingrävda i en södersluttning. Från en dörr på den fria gaveln kom man in i stugans enda rum, vilket i allmänhet mätte ca 4x4 meter. En enkel hörnplacerad eldstad värmde stugan och ljus kom från något enstaka fönster. Taken var vanligen sadeltak. De hade oftast inte något uthus utan utanför fanns potatisland och en liten trädgård. Kvar av de ingrävda bostäderna i Bodhyltan finns de kallmurade väggarna och spisrester. De ska bl.a. ha fungerat som nödbostäder under tiden för krigen mot Danmark. Några av dem har troligen använts som jordkällare i sen tid. Jordstugorna i Bodhyltan har troligen inte varit bebodda efter 1850.

Osämja

På 1800-talet blev folket i två gårdar ovänner. Det gick så långt att de sköt på varandra med skjutvapen. Det gick så långt att den ena ägaren flyttade huset till andra änden av ägorna och huset ligger nu på kartan vid vägen Mogrinden-Mellankärr, ca 1 kilometer från byn Bodhyltan.

Skolhus

Mitt i byn finns ett skolhus som är i gott skick. Det flyttades hit från byn Hulekvill, en dryg mil bort. I en av gårdarnas trädgård finns dock ett äldre skolhus som är socknens äldsta. Det användes 1885-1901. Det nya skolhuset har använts 1901- ca 1950.

Skolhuset i Bodhyltan
Det nyare skolhuset står mitt i byn.

Linbasta

På väg mot start passeras en linbasta. Den är belägen i västra delen av byn mot skogen och här finns en ”galt” kvar som eldades.

Kyrkväg

Den gamla kyrkvägen mellan Gullabo och Torsås har gått genom Bodhyltan. Den lilla vägen ska ha gått förbi Bruahallen. Vägen gick även genom den för många bekanta Gullabokartan.

Väderkvarnar

Det har funnits två väderkvarnar i byn. Den sista blåste ner i en storm julen 1901.

Predikstolen

Nära vägen mellan Bodhyltan och Stuvehyltan finns en sten som kallas Predikstolen. Stenen liknar en stol.

Stekbacken

På vägen mellan Bodhyltan och Stuvehyltan finns en backe som heter Stekbacken. Här ska det spöka och många konstiga saker har hänt här.

Skogssnuvan

Som på många andra håll trodde man här på Skogssnuvan. Det var en vacker kvinna som fanns i skogen och lockade karlar. Hon var mycket vacker på framsidan men på ryggen hade hon ett stort hål. Hon kunde även förvilla folk så att de inte hittade hem.

Offersten

På Bodhyltans marker finns en gammal offersten.

Mogrinden

På kartan finns vägkorsningen Mogrinden. Här samlades förr ungdomar från byarna när de skulle cykla till dans. Idag finns här en liten rastplats med anslagstavla. Här finns anteckningar gjorda av människor som passerat platsen. Skriv gärna några rader! Mogrinden ligger på gränsen mellan Gullabokartan och Bodhyltankartan.

Källa: Börje Andersson Torsås och Bodhyltan