Nationell tävling i långdistans
Söderåkra – långfredagen 19 april 2019

Terrängbilder

Här finns bilder från den härliga terrängen i Söderåkra!

Klicka på en bild för att förstora den.

 • Terrängbild 1

  Kontrollen östra foten ligger i ett område med mycket blåbärsris.

 • Terrängbild 2

  Stenen i den mycket öppna terrängen. Mindre stenar, ner till 1 meter, är redovisade på kartan.

 • Terrängbild 3

  Kontrollen sänkan i den mycket öppna terrängen i norra delen av kartan.

 • Terrängbild 4

  Stenen i ett mycket fint område.

 • Terrängbild 5

  Kontrollen sankmarken i ett mer detaljrikt område.

 • Terrängbild 6

  Kontrollen stenen ligger dold i en sänka.

 • Terrängbild 7

  Höjdfoten i kanten av en större sankmark.

 • Terrängbild 8

  Höjdfoten i grönområdeskanten.

 • Terrängbild 9

  Det finns även områden med tätare vegetation och sämre sikt. Här är det även tekniskt utmanande. Kontrollen höjden är dold bland granarna.

 • Terrängbild 10

  Kontrollen sänkan i ett område med tätare vegetation.