Nationell tävling i långdistans
Söderåkra – långfredagen 19 april 2019

Kartprov

Kartprov 1
Det finns områden med detaljrikedom och då främst en detaljerad brunbild.
Kartprov 2
Det finns även områden med mindre detaljrikedom och i norr genomkorsas terrängen av endurospår.