PM för Ungdomens 5-dagars etapp 5 2010-06-01

Start
Till start 200 meter. Följ orange-vit snitsel.
Första start kl 18.15. Glöm ej att tömma din SI-bricka på väg till start!
Snitsling
Klassen Inskolning har orange-vit snitsling på en sträcka.
Klasserna H 10 och D 10 har också orange-vit snitsling på en sträcka. Snitslingen är markerad på kartan och kontrollbeskrivningen.
Övriga klasser har dessa orange-vita snitslingar markerade på kartan.
Kontrollbeskrivning
Finns både lös och tryckt på kartan.
Förbjudna områden
Två åkrar är markerade med förbjudet område på kartan. Det är tillåtet att följa kanten på den ena åkern. Det kommer även vara markerat i terrängen med snitsel. Se kartjustering!
OBS! Tätt mellan kontroller!
På flera ställen är det tätt mellan kontroller. Kontrollera kodsiffran noga!
Korsande banor
Flera banor går i kors. Ta kontrollerna i rätt ordning!
Trafikerad väg
Samtliga banor passerar en trafikerad väg. Var försiktig vid passage! Vägvakter finns.
Karta
Sunelycke. Skala 1:10 000. Ekvidistans 2,5 m. Ritad 2009.
OBS! Stenar ner till 0,7 meter är markerade på kartan!