Nationell tävling i långdistans
Söderåkra – 5 maj 2018

Banläggarens ord

Nu närmar sig lördagen 5 maj då Torsås OK arrangerar en nationell långdistans i den för trakten unika Söderåkraterrängen. Här bjuds orienterarna på ovanligt öppen tallskog. Om det inte vore för den svagare kuperingen kunde man tro att man sprang i Norrland.

Sikten är på de flesta håll god till mycket god, ibland upp till 4-500 meter. I stort sett gäller att ju längre norrut man är på kartan desto öppnare är terrängen. Det finns dock områden med begränsad sikt och här gäller det att se upp då det även är detaljerat och tekniskt här. Den goda sikten gör att man vill hålla hög fart men på många håll begränsas framkomligheten av högt blåbärsris, skvattram, ljung och dessutom stenbunden botten. Det kan bli en mental och fysisk kamp då det kommer att krävas styrka för att orka hålla farten i undervegetationen. Det faktum att vi springer i området på våren innebär dock att blåbärsriset inte är lika tungt som på sommar/höst. I en del områden kan man sträcka ut och här gå ner på snabba tider men snart får man kämpa igen. Detaljfattiga och detaljrika områden löser av varandra och det gäller att anpassa farten annars är det lätt att bomma.

Det finns en del stigar, både stora och små, i området som är bra ledstänger för de lättare banorna. I norra delen av kartan finns ett virrvarr av endurostigar som kan vara förvirrande om man inte ser upp. De flesta kommer mestadels att få springa i storskog eller äldre planterad skog hela banan. En del banor går även i ljusgröna tallplanteringar och äldre igenväxande hyggen där framkomligheten ändå är hyfsad.

Sammantaget är det ett riktigt fint orienteringsområde ni kommer att få springa i. Det visar sig även i att Torsås OK tidigare har karterat området två gånger, 1985 och 1999. Nu är det alltså dags att ge sig ut på en karta som är nyreviderad 2018 för att tidigare ha ritats om från grunden till DM i långdistans 2016 som gick här. Ut och njut!

Lycka till! Jonas Persson, banläggare