DM i långdistans
Söderåkra – 11 september 2016

Banläggarens ord

Nu närmar sig söndagen 11 september då Torsås OK:s andra DM-tävling någonsin går av stapeln. Första gången arrangerade vi DM Medel på Bodhyltankartan 2012. I år kommer vi att bjuda på en helt annan terrängtyp: för trakten ovanligt öppen tallskog. Om det inte vore för den svagare kuperingen kunde man tro att man sprang i Norrland.

Sikten är på de flesta håll god till mycket god, ibland upp till 4-500 meter. I stort sett gäller att ju längre norrut man är på kartan desto öppnare är terrängen. Det finns dock områden med begränsad sikt och här gäller det att se upp då det även är detaljerat och tekniskt här. Den goda sikten gör att man vill hålla hög fart men på många håll begränsas framkomligheten av högt blåbärsris, skvattram, ljung och dessutom stenbunden botten. Det kan bli en mental och fysisk kamp då det kommer att krävas styrka för att orka hålla farten i undervegetationen. I en del områden kan man sträcka ut och här gå ner på snabba tider men snart får man kämpa igen. Detaljfattiga och detaljrika områden löser av varandra och det gäller att anpassa farten annars är det lätt att bomma.

Det finns en del stigar, både stora och små, i området som är bra ledstänger för de lättare banorna. I norra delen av kartan finns ett virrvarr av endurostigar som kan vara förvirrande om man inte ser upp. De flesta kommer mestadels att få springa i storskog eller äldre planterad skog hela banan. En del banor går även i ljusgröna tallplanteringar och äldre igenväxande hyggen där framkomligheten ändå är hyfsad.

Sammantaget är det ett riktigt fint orienteringsområde ni kommer att få springa i. Det visar sig även i att Torsås OK tidigare har karterat området två gånger, 1985 och 1999. Nu är det alltså dags att ge sig ut på en splitterny karta som har ritats om från grunden. Ut och njut!

Lycka till!
Jonas Persson, banläggare