Smålands medel-DM 2012

Smålands medel-DM 2012

Inbjudan


TORSÅS OK
inbjuder till DM medeldistans
lördag 1 september 2012
med Vetlanda Team Sportia Cup

Välkomna till ett helt nytt område med härlig, teknisk terräng!

Klassindelning och banlängder
Tävlingens klassindelning och banlängder.

Anmälan
Senast söndag 26 augusti kl 23:59 via Eventor eller via e-post till torsasok@gmail.com.
Efteranmälan
Till fredag 31 augusti kl 20:00 till ovan givna adresser.
Stämpelsystem
Sportident. Ange bricknummer eller behov att hyra vid anmälan. Brickhyra 25:-/bricka. Förlust av bricka faktureras.
Avgifter
Ungdomar t.o.m. 16 år 60:- Övriga 100:- Plakettavgift 7:- per del-tagare tillkommer i DM-klasser. Samtliga avgifter faktureras. Vid efteranmälan 50% förhöjd avgift.
Startlista och resultatlista
Se tävlingssidan i Eventor eller vår hemsida www.torsasok.se.

Samling
Bodhyltan. Vägvisning från vägen Vissefjärda-Torsås. Sista delen 3 km mindre grusväg. Kom i god tid!
Parkering
På anvisad plats max 400 m från TC. Avgift 10:-.
Karta
Bodhyltan. Ritad år 2012 av Kjell Svensson, Muglo-kartor. Skala: HD 60 och äldre 1:7 500. Övriga klasser 1:10 000. Ekvidistans 2,5 m. Offsettryck till samtliga.
Terrängbeskrivning
Detaljrik skogsmark med litet inslag av kulturmark. Svag kupering. Framkomligheten är god till mycket god. Stenhällar är, för trakten, rikligt förekommande. Nästan enbart storskog på de svårare banorna. Skogen består mestadels av gran- och tallpartier. De längsta banorna kommer in i ett stenigt vildmarksområde.
Start
Första start kl. 11.00. Efteranmälda startar först i respektive klass. Fri starttid kl 10.30 t.o.m. sista ordinarie start för alla icke DM-klasser. Avstånd till start max 1100 m.
Dusch
Varmdusch utomhus. Max 200 m.
Övrig service
Barnpassning, knatteknat och servering anordnas. Sportförsäljning av Team Sportia Vetlanda.
Ansvariga
Tävlingsledare Percy Olausson 0486‑209 82 070‑942 29 82
Biträdande tävlingsledare Ulla Olsson 0486‑100 38 076‑869 47 65
Banläggare Jonas Persson 0486‑106 21 073‑824 67 67
Bankontrollant Leif Karlsson, Nybro 0481‑103 87 070‑273 53 08
Pressvärd Sven Persson 0486‑106 30 072‑233 37 50
Miljöansvarig Percy Olausson 0486‑209 82 070‑942 29 82
Tävlingskontr. Jörgen Fransson, Emmaboda 0471‑126 83 070‑582 06 78
Övernattning
Kombinera deltagandet med DM-stafetten söndagen 2/9 i Kalmar OK:s regi 15 km norrut. Övernattning kommer, framför allt, att ordnas i Bergkvara. Mer info på tävlingslänken på www.torsasok.se.

Välkomna till den idylliska byn Bodhyltan!