Historik

Den här historiken har författats av Allan Höglind inför klubbens årsmöte 2011.

Innehåll

Historik över hur orienteringen startade i Torsås och utvecklades fram till 1995

Vid Torsås GoIF:s årsmöte 740108 framlades ett förslag av Lennart Jerse att föreningen skulle bredda sin verksamhet och bilda en allmän Idrottssektion.

Detta tog dåvarande ordföranden Nils Johansson upp redan på första styrelsemötet en vecka senare. Allan Höglind fick i uppdrag att utreda detta. Jag kontaktade Uno Pettersson och Stig Andersson, som jag kände väl, och vi träffades hemma hos Allan 740215. Vi diskuterade olika alternativ. Eftersom alla hade sysslat med orientering beslöt vi att lägga fram ett förslag för styrelsen att bilda en orienteringssektion. Det gjorde jag vid Torsås GoIF:s styrelsemöte 740408. Efter diskussioner beslöt styrelsen att godkänna förslaget. En arbetsgrupp bildades där Allan blev ordförande, Stig kassör och Uno OL-ledare.

För att kunna gå vidare måste en orienteringskarta ritas i skala 1:20000. Sektionen fick i uppdrag att arbeta med detta, inte minst med att skaffa pengar till kartan, som skulle kosta c:a 8000:-. Torsås kommun och centralskolan informerades om detta och vi frågade om de var intresserade av detta projekt och att stödja det ekonomiskt. Vidare påpekades att sådan verksamhet inte fanns inom närområdet. Vi sökte ett bidrag på 6000:-. Det beviljades av kommunen 1975 och betalades ut 1976. En kartkonsulent, Rolf Green, Smålands OF kontaktades för att hjälpa till med planeringen av kartan och se ut ett lämpligt område. Vi mutade in ett område i Kvilla, och en firma, Affärstryck, fick göra grundmaterialet. En kartritare som hette Björn Palm gjorde det mesta fältarbetet. Torbjörn Sandebäck rekade en del. Björn renritade kartan hösten 1976. Kartan var färdig i februari 1977 och fick namnet Torsåskartan. Den var 18 km2, i skala 1:20000 och godkändes av Statens Lantmäteriverk.

Samma år utökades arbetsgruppen med Mai-Britt Petersson och Stig Karlsson, och i den utökade arbetsgruppen som blev en styrelse, blev Allan ordf, Stig A kassör Mai-Britt sekr. och Stig K ledamot.

Första tävlingen hade vi 2:a April 1978 i samarbete med Ålems OK, eftersom vi inte hade någon rutin på sådant. TC hade vi vid skolan men målet var i Ilingetorp. Det var 521 startande. H21A vanns av Sören Andersson Nybro och D21A av Ann-Marie Karlsson Målilla. Det kan noteras att skidåkaren Bengt ”Månen” Karlsson Boxholm blev 17:de i H 21 A.

Från protokoll under 1979 kan följande noteras:
Vi ordnade nybörjarkurs, och bjöd in 3:e och 4:e klasserna. Det var ett 50-tal som kom. Vi betalade skobidrag till aktiva om de startade i minst 5 tävlingar. Medlemsavgiften var 20:- för vuxna och 10:- för ungdomar. Allan redovisar en historik över vad som hänt sedan 1974.

Vi sålde 78 trimpaket. Vi var med i Tjoget för första gången och sprang de 7 första sträckorna. Vi hade KM på en sexklubbstävling. Vi arrangerade Lång-KM för sexklubbarna. Vi plockade potatis hos Nilzén och sålde korv på marknaden. Kommunmästerskap på skidor arrangerades för första gången i Gullabo. Vi deltog i 5-dagars för första gången i Örebro. En tradition som vi började med, och som ännu finns kvar, var att gemensamt äta grillad kyckling på torsdagskvällen.

1980

Vi arrangerade en när-OL-tävling på våren och uppvaktade IF Verda på deras 50-årsdag. Vi höll en nybörjarkurs och Trim-OL sålde vi genom dörrknackning. Vi använde Torsås GoIF:s buss när vi åkte på tävlingar. Fritidskonsulent Lennart Svärd var inbjuden till ett styrelsemöte. Nästa karta fick namnet Slätafly Norra och ritades av Björn Palm. Vi läste två studiecirklar inför tävlingen nästa år: tävlingsorganisation och tävlingssekretariat. Gunnar Klasson ÅOK ledde kurserna, Allan utsågs till tävlingsledare och Uno som banläggare till nästa års tävling.

1981

Tryckkostnad för Slätafly Norra var 1945:- för första 1000 ex. sedan 289:- för nästa 1000. Lärkarta runt Torshammar planerades. Vi blev medlemmar i sexklubbsalliansen. Vi deltog i Torstrampen. Korpen ville ha förslag till sitt ungdomsstipendie. Vi föreslog Elisabet Karlsson och Henric Höglind. Allan rapporterade från huvudstyrelsens möte där vi begärt ett driftsbidrag på 5000:- per år. De var mycket positiva till oss och vår verksamhet, men några pengar kunde vi inte få p.g.a. det kärva ekonomiska läget. Vi köpte nya klubbdräkter som vi subventionerade, vi betalade 50:- st. Vi deltog i ungdomens 5-dagars. Torshammarkartan blev färdig.

Tävlingen i Strömsberg blev lyckad. Tävlingskontrollant Birger Anderssons omdöme var bra karta, fina priser och snabb resultatgivning. ÅOK hjälpte oss med sekretariatet. Perssons anordnade trim på nya kartan, 51paket såldes.

Klubbmästare är vi allihopa, 1982
Klubbmästare är vi allihopa, 1982.

1982

Vi ordnade en etapp på ungdomens 5-dagars på Torshammarkartan. Reseersättning betalades ut med 5:- per mil. Kommunmästerskap på skidor hölls i Gullabo. Torsås GoIF fyllde 70 år och gav ut en jubileumsskrift där vi deltog med sex sidor. Jympa startade i sporthallen. Harriet blev ledare.

Inköp av snöskoter planerades och vi höll på att ragga pengar. Supporterklubben skänkte 3000:-, Torsmaskiner 1500:-. Julgranshuggning i Getnabo var lönsamt.

Tävlingen hos Arne-Åke i Slätafly var lyckad. Vi gjorde simhallsresor till Emmaboda, som vi fick bidrag till. En skidkommitte bildades på tre personer bestående av Jimmy Gustavsson, Stig Svensson och Allan Höglind. Stig Andersson avgick som kassör och Harriet Karlsson tog över. Sven-Olof Lundin var hos oss på årsfesten och visade bilder från en jordenruntresa. Allan skänkte en äska som vandringspris i damklassen.

Ungdomens Vasalopp vid Torshammar 1983
Ungdomens Vasalopp vid Torshammar 1983.

1983

Vi fick 9000:- i bidrag från huvudstyrelsen, 1000:- från kommunen och 1000:- från Spinova och Stanleys Färghall.

Vi köpte en ny skoter i Kyrkhult för 18000:-. Vandringspriset Stanley Cup uppsattes. Kent Olsson var på Torshammar och pratade om träning vid vårt upptaktsmöte i mars.

1984

Allan sade att huvudstyrelsen hade ifrågasatt fortsatt ekonomiskt stöd till OL-sektionen. Därför togs frågan upp om vi skulle bilda en egen klubb. Huvudstyrelsen kallade till möte. Allan och Uno var där. Våra tankar att bilda en egen klubb meddelades huvudstyrelsen.

Vid Torsås GoIF:s årsmöte 1985 deltog Allan, Uno, Stig och där meddelade Allan att OL-sektionen vid möte beslutat att till huvudstyrelsen framföra önskemål om att få utträda ur Torsås GoIF och bilda en egen klubb. Huvudstyrelsen ställde sig positiv till detta. Sture Pettersson tackade oss för gott samarbete och påpekade att vi inte varit någon belastning för föreningen och önskade oss lycka till.

Kartan Torsås Södra blir färdig och fältarbetet gjordes av David och Jonas Persson samt Henric Höglind.

Årets 5-dagars gick i Blekinge och vi var 21 deltagare. Vi var med i kyrkstafetten och blev 53:e lag.

1985-1986

19850120 vid möte med OL sektionen beslutades att bilda en egen klubb. En interimstyrelse valdes och blev densamma som den tidigare OL-sektionens styrelse. En valberedning på 3personer valdes bestående av Olle Gustavsson, Sven Persson och Kerstin Olsson. Ett förslag till namntävling utlystes.

Vid gemensamt möte med valberedningen och interimstyrelsen valdes den tidigare styrelsen att utgöra ny styrelse i den nya klubben, nämligen ordförande Allan Höglind, kassör Kjell Karlsson, sekreterare Mai-Britt Pettersson, Ol-ledare Uno Pettersson, ledamot Stig Karlsson. Vinnare i den utlysta namntävlingen på klubben blev Göran Henriksson och namnet blev Torsås Orienteringsklubb.

Torsås GoIF överlämnade skotern vid sin årsfest samma år. Vi hjälpte Torsås GoIF vid Torstrampen att servera saft och bullar och för det fick vi 1200:-. Tävlingen vi hade i Söderåkra blev lyckad. Fleras omdöme var att det var den bästa terrängen de sprungit i under vårsäsongen. Vi beslöt att ta fram brevpapper och kuvert med vår logga. Vi beställde KM-priser,diplom, standar och dekaler. Karl-Gunnar rapporterade från aktivitetskommittens arbete. De planerade skogsplantering, lotteri på Gullabo marknad, adventskalendrar, potatisplockning, försäljning av kroppkakor och korv på Torsås marknad. Vi läste studiecirkeln Klubben i centrum. Vi deltog i fackeltåg för Fredsföreningen. Kassören köpte en räknemaskin.

Kjell skulle ordna med en fototävling med start 1986. Beslöts att diplom och förtjänsttecken skall delas ut till förtjänta. Vid årsmötet 1986 valdes hela styrelsen om. Vi hade en kassabehållning på 56000:-. Till banläggare på vår tävling i April utsågs Jonas Persson. Vi arrangerade ett träningsläger för juniorer i juni med 30 deltagare. Vi deltog i Torstrampen, men hade vakanser på natten. En fråga från arrangörerna var att de tyckte det var lustigt att vi kunde springa natt-OL men inte cykla på natten. Styrelsen pratade om nya kartprojekt: utöka Slätaflykartan eller ett Kvilla-Strömby-projekt. Efter en kalkyl på kostnaderna visade det sig att Slätaflyalternativet skulle bli billigast: c:a 30 000:-. Vi beslutade att arbeta efter detta. Gymnastiklärare Ann-Christin Johansson frågade om vi kunde rita skolgårdskartor i Torsås och Bergkvara. Vi skall utreda saken.

1987

Kommunmästerskap på skidor arrangerades 11 januari. Vi läste två studiecirklar som hette Spik på. Intresset var stort. Vid årsmötet ledde Olle Gustavsson traditionsenligt årsmötesförhandlingarna. Årsavgiften enl. följande: ungdom 20:-, vuxen 30:-, familj 75:-. Förtjänsttecken delades ut till Uno, Allan, Mai-Britt och Stig. Diplom till Kjell.

Vi skördar havre hos Elin och Roland Sandholm 1987
Vi skördar havre hos Elin och Roland Sandholm 1987.

Allan och Kjell skrev till kommunen om bidrag till klubben, antingen 16 500:- årligen eller 3800:- per km2 färdig karta. Nybörjarkurs startades som Lena, Jonas och Evert ansvarar för. Flera föreningar har hört av sig och vill ha hjälp med arrangemang. OK Dacke och OK Orion ville ha hjälp med klubbmästerskap. Kalmar OK ville ha hjälp med banläggning till ett vänortsutbyte. Ersättning 10:- per karta. Föreningsbanken vill ha hjälp med någon tipspromenad eller dyl. vid en kyrksöndag i Strömsberg. Vi ordnar en tipspromenad till Dackes grotta. Tidigare begäran om kartbidrag från kommunen avslås.

Träningsläger i Skillingaryd planeras av Henric och Jonas i juni. Kerstin och Inga-Britt ordnar käket. Allt blev mycket lyckat. Allan har flera kontakter med kommunen om våra sökta bidrag som blev avslagna. Efter flera turer fick vi 7000:- i kartbidrag och 9000:- i verksamhetsbidrag för 1988. Familjen Sandholm har skänkt havrekärvar och gödsel i säckar. Stort tack!

Den nya kartan fick namnet Oxlehall. Vi sålde annonsplatser för 15000:-. Förslag om mera trivselaktiviteter har framförts. Några tryckfel på Oxlehallskartan rättades till.

1988

Allan Höglind meddelar valberedningen att han önskar avgå som ordf. efter 15 år. Ålems OK fyller 50 år och vi uppvaktar och besöker jubileet. Vid ett allmänt möte 881122 redogjorde Allan om styrelsens funderingar om att skaffa en klubbstuga. Förslag från Allan att välja en stugkommitte och en kart- och markkommitte.

Till kart- o markkommitté valdes Lars J, Allan och Kjell. I stugkommittén valdes Ingemar Bondesson, Hans Gottfridsson och Allan. Uno och Allan får föreningens standar för 15 års styrelsearbete. Kjell och Allan avtackades när de slutade i styrelsen. Mötet avslutades med att Allan överlämnar ordförandeklubban till Lena och önskar henne lycka till. Som ny kassör valdes Inga-Britt Höglind.

1989

19890214 höll Lena sitt första styrelsemöte och där talades det bl.a. om behovet av en kopiator och nybörjarkurs för vuxna. Vid tävlingen i Oxlehall 9 september bestod tävlingsledningen enbart av tjejer. Allt blev mycket lyckat. Grattis! Frågan om inköp av startklockor diskuterades. Inga-Britt lämnade en kassarapport, i kassan fanns 113 300:-. Vi hade träningsläger i Skillingaryd och diskojympan fortsatte.

Vi beslutade att stå som arrangör för skol-DM 1990. Vi köpte en kopieringsapparat för 7300:-. Kjell tillverkar vägvisningsskyltar.

Vi deltar i kyrkstafetten med ett damlag och har träningssamarbete med blekingeklubbarna.

1990-1991

5-dagars i Arboga 1991 på väg till start
5-dagars i Arboga 1991 på väg till start.

Vi skall hjälpa Kalmar OK med frukostutspisning när de arrangerar Smålandskavlen. Uno har köpt vindfällen på Malmen. Vi ordnade cykeltrim på Slöjdleden och promenad-OL i Bergkvara. Novemberjoggen ordnades 18 september. Skolgårdskartan blir klar under hösten.

Vi skall ordna en trivselträff för sexklubbarna i Bergkvara 14-15 juni 1991. Vi köpte ny klubbdräkt, pris 200:-. Ett 80 tal var med på trivselträffen i Bergkvara.

1992

Vid årsmötet avgick Lena som ordförande och Mai-Britt tar över och som ny sekreterare efter Mai-Britt valdes Roland Sandholm. Vid ett möte i fritidsgården var Birgitta och Sonny Flisberg, Ålems OK, och berättade om en resa de gjort till Canada, USA och Australien. Vi var arrangör för sexklubbsnatten och hade ett träningsläger hos OK Orion.

1993

Styrelsemöte hölls hos Roland. Där diskuterades en gemensam karta och tävling ihop med Orion 1995. Vi fick bidrag på 5000:- från Brandstodsbolaget.

Vi började sälja bingolotter. Till att börja med 50st. Om tävlingen i Strömby sades: bra TC, nära till allt, snabba resultat, kartan inte så perfekt. Det beslutade att revidera Torsås Södra. Diskogympan fortsatte. Vi ökade till 100 bingolotter. Karin Österström är ansvarig. Klubbstuga har diskuterats och ett hus i Gunnilkroka är till salu. Begärt pris är 280 000:-. Många är och tittar men drar sig ur. Vi kanske skall bjuda 150000:-. Säljarna sänkte till 200 000:-. Vid ett styrelsemöte beslöts att vi skulle bjuda 175000:- och det godtogs av säljarna.

Mai-Britt och Allan fick i uppdrag att representera klubben vid affären och efter undertecknandet av köpebrevet var Applerum 4:15 i Torsås OK:s ägo.

Första styrelsemötet i klubbstugan hölls 931216. Allan var särskilt inbjuden. Vi hade möjlighet att få 25000:- av kommunen om vi kunde visa en plan över vad vi skulle använda pengarna till. Det gjorde vi och bidraget beviljades. Allan skrev till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet om bidrag. Därifrån fick vi 35000:-. Vi fick ytterligare 5000:- från Brandstodsbolaget.

1994

Lena Persson avgår som sekreterare och Karin Österström tar över. Vi skrev till kommunen och ville ha gatubelysning vid stugan, men det blev avslag. Det beslöts att Roland skulle fixa belysning senare.

Fredslöpet planeras ihop med OK Orion. Tävlingen ska hållas den 12-13 augusti. Torsås och Orion ansvarar för varsin dag, Orion lördagen och Torsås söndagen. Det var totalt 1275 startande och mycket varmt. Lions skänkte 100 st minnesmynt att dela ut vid tävlingen.

Förrådsbygget vid klubbstugan har börjat 1995
Förrådsbygget vid klubbstugan har börjat 1995.

1995

Vi fick ytterligare 3000:- från Brandstodsbolaget till revidering av Torsås södra. Vanliga klubbaktiviteter fortsatte. Bl.a. diskojympa, som Rosita leder. Trimorientering hölls i Strömby som Karl-Gunnar fixade. Vi var med i Torstrampen. Vi sålde 500 st julkalendrar m.m.

1995 firade klubben firade sitt 10-årsjubileum vid klubbstugan, och snart slutar min historik.

1996

Vid årsmötet avgick Mai-Britt som ordförande och Roland tog över. Avgående ordföranden avtackades för allt arbete hon lagt ner under alla år. Det planerades för ännu en tävling ihop med Orion 15 september. Vi arrangerade skol-DM på Söderåkrakartan.

En stugkommitte tillsattes bestående av Allan, Stefan och Karin. Karin Österström avgick som ansvarig för bingolottoförsäljningen. Inga-Britt och Allan tog över.

Gökotta på Öland med Maj-Britt
Gökotta på Öland med Maj-Britt.

Arbetet med bygget av nya förrådet pågick hela sommaren och på hösten fortsatte vi på lördagarna. Allan och Göran var ansvariga.

Karin, Mai-Britt, Inga-Britt och Allan var på IKEA i Älmhult och köpte utrustning till stugan.

Resultat

Under åren har många framskjutna placeringar uppnåtts. Jag vill då nämna DM och 5-dagarsplaceringar.

  • Henric Höglind vann DM i H 10 1978 och i H 12 1980.
  • 1981 vann han 5-dagars i Hälsingland i H 13-14 B sammanlagt och vann en etappseger på första etappen. Han deltog även i ungdoms-SM i Sundsvall 1982.
  • David Persson vann sin klass H 13-14 B på 5-dagars i Norrbotten och två etappsegrar på andra och fjärde etappen.
  • Jeanette Karlsson vann en etapp på 5-dagars i Småland 1983 i klassen D15-16 B. Hon blev sammanlagt 4:a.
  • Ola Karlsson vann sin klass H17-18 B på 5-dagars i Östergötland och en etappseger på tredje etappen.
  • I DM-budkavlen 1981 ställde Torsås upp med tre lag i H13-14 och bästa laget blev 10:a bland 58 lag. I laget sprang Jonas, Evert och Henric. 1982 blev det en sjätteplats.
  • Våra damer har haft en del framgångar i budkavlesammanhang. 1987 blev det brons i klassen D40 i laget deltog Harriet, Kerstin och Marianne. Det blev även brons i klassen D50. I laget deltog Mai-Britt, Inga-Britt och Lena. 1993 blev det silver i klassen D55. I laget sprang Inga-Britt, Mai-Britt och Elsie.
  • Stig Karlsson har varit mycket framgångsrik inom sporten. Han har deltagit i Veteran-SM många gånger. Hans bästa placering är 4:a. 1985 tog han guld på lång-DM i klassen H45. Han har dessutom tagit 5 brons på DM under åren 1983-1995. Vid 5-dagars i Östersund 1989 vann han en etappseger på första dagen.
  • Tidigare arrangerades länsmästerskap och där har klubben vunnit flera segrar och framskjutna placeringar. Likadant är det med skol-DM där vi varit framgångsrika genom åren.

Avslutning

Detta är en förkortad historik om hur orienteringen började som en sektion inom Torsås GoIF 1974, fram till 1985 då vi bildade en egen klubb. Sedan skildras arbetet fram till 1995 då historiken avslutas.

Detta är skrivet utan att göra anspråk på att vara en fullständig redogörelse om vad som hänt inom klubben. Det finns säkert sådant som inte är med och som det finns synpunkter på, men jag har försökt att göra mitt bästa för att spegla klubbens utveckling.

De som varit med från början och läser detta får säkert många minnen väckta till liv.

Allan Höglind