OL-Dag för årskurs 9

Fredagen 17 maj arrangerade Torsås OK en orienteringsdag för hela åk 9 på Torskolan. Det innebar att ca 60 elever fick prova på "riktig orientering" med elektronisk stämpling. Fredagen bjöd på fantastiskt väder med soligt väder hela tiden. I och med denna dag kan skolan pricka av läroplanens mål att eleverna ska kunna orientera i okänd terräng.

Eleverna sprang en poängorientering med kontroller i olika svårighetsgrader. Väldigt många sprang själva och gjorde det imponerande bra. På maxtiden 80 minuter var det ett flertal som hann besöka ett stort antal kontroller.

Väldigt roligt att tillsammans med sin tid på mellanstadiet har eleverna gått framåt i Torsås kommuns skolor! Ett stort tack till alla som kämpade i Sunelyckeskogarna!

Sunelyckeskogen badade i sol och vi hade bästa tänkbara förutsättningar. I och för sig var myggen ordentligt vakna.
Sunelyckeskogen badade i sol och vi hade bästa tänkbara förutsättningar. I och för sig var myggen ordentligt vakna.
Eleverna väntar på sitt resultat från lärarna Sofia och Oskar.
Eleverna väntar på sitt resultat från lärarna Sofia och Oskar.

Jonas Persson, 2024-05-18