Medlemsavgift

Här kommer en påminnelse om medlemsavgiften för 2024. Det är en del som brukar vara medlemmar som ännu inte betalat den. Betala in på bankgiro 5375-4263.

Jonas Persson, 2024-03-21