Redovisning av kalendrar

Redovisning av försäljningen av kalendrar bör ske denna vecka. Redovisningen sker till Ulla.

Jonas Persson, 2021-12-14