Ny funktion i OCAD - Enkel export till Livelox

Manual till Livelox finns nu i OCAD. Det är nu betydligt enklare att lägga in en träning från OCAD till Livelox. Det finns en sida i OCAD som vi lägger som länk här och i länken "För medlemmar" på torsasok.se.

Första gången du laddar upp data till Livelox måste du ge OCAD åtkomst till ditt Livelox-konto. Sedan är det betydligt enklare och du kommer åt exporten i länken "Banläggning" i OCAD.

Vi har dock några saker att förhålla oss till i Torsås OK:

- Om ni lägger en träning på Torsås Södra måste man passa in kartan på ett flygfoto som visas i Livelox. Den kartan är tyvärr inte georefererad. Klicka på 4 samma punkter på flygfotot och kartan och den blir inpassad.

- Vid träningar på Gullabokartan kör vi tills vidare utan Livelox på träningarna då vi ännu inte haft vår nationella tävling där.

Våga nu använda detta då det höjer värdet på våra träningar. Sitt gärna och testa. Frågor kan förhoppningsvis besvaras av Jonas.

Lycka till

Länk till OCAD med instruktion om export till Livelox

Jonas Persson, 2021-05-07