Vandringspris

Vandringspriset Älghornet

Älghornet Älghornet är ett vandringspris för ungdomar i tävlingsklass i åldrarna H och D 10-20 år. Det skall vandra i 15 år för att sedan tillfalla klubben. Priset tävlas om vid 4 av klubben förutbestämda tillfällen. Tävlande får räkna de 3 bästa resultaten. Tävlande måste deltaga i minst tre av fyra tävlingar för att få tävla om hornet. Poängen räknas ut efter en i förväg framräknad kilometertid för de olika klasserna, som framgår av nedan. Har man sprungit på den ideala kilometertiden för klassen får man 100 poäng. Har man kortare kilometertid blir poängen över 100, och har man längre kilometertid blir poängen följaktligen under 100.

Jag uppmanar er ungdomar att följa upp vilka tävlingar som gäller för älghornet och deltaga i dessa. Den som vinner älghornet ett år får ha det under nästkommande år, och skall då gravera in sitt namn och årtal på en bricka och sätta på sockeln med början från höger längst upp. Dessutom får segraren en särskild minnessak där det framgår vem som vunnit. Vad det skall vara bestämmer styrelsen.

Lycka till önskar Allan.

Regler för Vandringspris damer och herrar

Priserna tävlas om vid fyra av klubben förutbestämda tävlingar. Tävlande får räkna de tre bästa resultaten, och måste deltaga i minst tre tävlingar. Deltagande gäller i tävlingsklass och motionsklass. Poängen räknas ut efter en i förväg framräknad kilometertid för de olika klasserna, som framgår av nedan. Har man sprungit på den ideala kilometertiden får man 100 poäng och har man längre kilometertid blir det under 100 poäng. För motionsklass multipliceras poängen med 0,9.

Poängberäkning

Den tävlandes poäng för en tävling beräknas genom att dividera en ideal kilometertid med den tävlandes faktiska kilometertid, och sedan multiplicera kvoten med 100. De ideala kilometertiderna är olika för olika klasser:

klasstid/kmklasstid/km
D109,1H107,9
D1210,0H128,0
D148,8H148,1
D169,8H167,9
D1810,3H188,1
D2010,3H208,3
D219,7H216,5
D3510,6H357,2
D4012,0H407,5
D4512,5H457,8
D5013,1H508,7
D5513,4H559,0
D6013,7H609,7
D6514,0H6510,4
D7014,5H7011,1
D7515,0H7511,9
Exempel

Erik har fått följande resultat:

klassbanlängdnamntid
H186,6 kmErik54:45

Resultatet är som vanligt givet i minuter och sekunder. Sekunderna måste först omvandlas till hundradelar av en minut:

  45 s / 60 s = 0,75 min
  

Tiden i minuter blir då:

  54 min + 0,75 min = 54,75 min
  

Vi räknar alltså vidare på tiden 54,75 min. Nu kan vi beräkna Eriks kilometertid:

  54,75 min / 6,6 km = 8,295 min/km
  

Poängen fås nu genom att dividera den ideala kilometertiden för H18 (8,1 min/km) med Eriks egen kilometertid, och sedan multiplicera det med 100:

  8,1 min/km / 8,295 min/km * 100 = 0,976 * 100 = 97,6
  

Erik har alltså fått 97,6 poäng för sitt resultat i tävlingen.

Observera att i detta exempel har delresultaten i beräkningarna avrundats, vilket bör unvikas vid en regelrätt beräkning.