Regler för tävlingsmärken

54.1 Allmänt

Allmänt: SOFT:s tävlingsmärke är ett bevis på goda prestationer i orienteringslöpning. Tävlingsmärket finns i de sju valörerna brons, silver, guld samt elit i fyra grader. Varje valör finns i storlekarna standard (ca. 23 mm) samt miniatyr (ca. 13 mm). Elit IV finns endast i standard. Märkestagare har rätt att lösa båda eller endera storleken. Tävlingsmärket är personligt och år inte överlåtas. Endast en märkesvalör får erövras under samma kalenderår.

54.3 Avläggande av prov

Prov för tävlingsmärket får endast avläggas vid individuell tävling i orienteringslöpning. Startmellanrummet ska vara minst 1 minut. Minst två tävlande måste starta i en klass för att prov ska kunna avläggas. Prov för tävlingsmärket får endast avläggas på tävling som arrangeras i Sverige. Bana på vilken prov avläggs ska ha rätt svårighet för tävlingsklassen. Tävling som förklaras ogiltig gäller inte som prov för tävlings- märket.

54.4 Fordringar för olika valörer

Bronsmärke erövras av den som uppfyllt fordringarna enligt märkestabellen. Silvermärke erövras av den som tidigare erövrat och löst ut bronsmärket och som uppfyllt fordringarna enligt märkestabellen.
Guldmärke erövras av den som tidigare erövrat och löst ut silvermärket och som uppfyllt fordringarna enligt märkestabellen eller som uppfyllt fordringarna för silvermärket ytterligare tre år. Elitmärke I erövras av den som tidigare erövrat och löst ut guldmärket och som uppfyllt fordringarna för guldmärket ytterligare tre år.
Vid erövrande av elitmärke gäller att två silverprov motsvarar ett guldprov. Endast ett märkesprov får räknas per kalenderår.

Vuxenmärken

Tävlingstyp Valör Elitklasser Huvudklasser fr D/H18 Motionsklasser fr D/H18 Öppna klasser
VM, NOM, SM, landskamp, regionala mästerskap Guld 20% 10%    
Silver 40% 40%    
Brons 50% 50%    
Distriktsmästerskap och nationell tävling Guld 10% 10%    
Silver 40% 40% 20%  
Brons 50% 50% 50% 30%
Distriktstävling Silver   40% 20%  
Brons   50% 50% 30%
Lokal tävling Brons 30% 30% 30%
RM (godkänt av SOFT), mästerskap arrangerat av försvarsgren eller militärt idrottsdistrikt Guld 10%  
Silver   40% 20%  
Brons   50% 30%  
Annan tävling arrangerad av militärt idrottsdistrikt, garnisons- eller förbandsmästerskap, korpmästerskap Silver 40% 20%  
Brons   50% 50% 30%
Tävling vid militär eller civil skola, korptävling, regements-, bataljons-, eller kompanitävling Brons 30% 30% 30%

Ungdomsmärken

Tävling Klasser Järn Brons Silver Guld Elit Mästar
USM D/H16 Fullföljt 100 100 75 50 30
  D/H15 Fullföljt 100 100 75 50 30
Övriga D/H16 Fullföljt 75 50 30 20 10
tävlingar D/H14 Fullföljt 75 50 20 10  
enligt D/H12 Fullföljt 50 30 10    
55.3 D/H10 Fullföljt 50        
  D/H16 Lätt Fullföljt Fullföljt        
  D/H14 Lätt Fullföljt          
  D/H12 Lätt Fullföljt          
  Inskoln.klass Fullföljt