Nationell tävling 2004-08-08

PM

                                          PM TORSÅS OK 8/8-04

 

Samling:                     Gullabo mellan Torsås och Vissefjärda.

                                   Första ordinarie start 10.00.

 

Parkering:                 P-TC 250m, avgift 5:-

 

Stämplingssystem:     SportIdent. Hyrbricka 20:-.Förlust av bricka debiteras

                                   föreningen .

 

Start:                          Samtliga klasser. Orange-vit snitsel 1400 m.

 

Öppna klasser:          Anmälan  mellan 09.00-10.30.

 

Fri starttid:                Startstämpling:Öppna klasser, inskolning samt u-klasser

                                   mellan  10.00-12.00.

 

Terräng:                    Skogsmark med gran- och tallpartier.Mestadels detaljrik,

                                   orienteringstekniskt krävande terräng, mindre områden

                                   av vildmarkskaraktär, svag till måttlig kupering,

                                   mestadels god framkomlighet.

 

Snitsling:                    En otydlig stig är förstärkt med vit snitsel.

                                   Klasserna D10, H10, U1, U2, Öppen 1 och Inskolning

                                   har orange-vit snitsling mellan två kontroller.Denna är

                                   markerad på kartan och kontrollbeskrivningen.

 

Inskolning:                 På inskolningsbanan finns Glada och Sura Gubbar

 

Maxtid:                      2,5 timmar.

 

Karta:                        Nyritad karta 2004  Alla klasser  skala 1:10 000. 

Ekv. 2,5 m  Datautskrift

 

Lokala tecken:          X Grönt kryss = Särpräglat träd

                                   X Svart  kryss =Liten koja/Jaktpass

 

Stenar:                       Gott om stenar i terrängen.På kartan i 3 storlekar:

                                   Liten sten: 1,5-2,2 m

                                   Mellan sten: 2,3-3,0 m

                                   Stor sten: 3,0 m -

 

Tävlingdräkt:            Heltäckande klädsel enl.SOFT:s tävlingsregler.

 

Vätska:                      Ute i tävlingsområdet, markerat på kartan.

 

Knatteknat:               I anslutning till TC.09.00-11.30  Gäller barn som ej är

                                   anmälda i annan tävlingsklass. Ingen avgift.

 

Barnpassning:           I anslutning till TC.

 

Toaletter:                   Vid TC och på  väg till Start.

 

Dusch:                        I anslutning till TC.  Utomhus.  Varmvatten.

 

Viltrapport:                Vid TC.

 

Sjukvård:                   Finns på TC.

 

Marketeri:                 På TC.

 

Priser:                        Enl.gällande regler.Prisutdelning när klassen är klar.

 

Resultat:                    Kommer att finnas på Torsås OK:s hemsida

                                   www.torsasok.se

Tävlingsregler:          SOFT:s.

 

Tävlingsledning:                Tävlingsledare                      Percy Olausson  0709-609766

                                            Banläggare                           Jonas Persson     0486-10621                                         Bankontrollant                      Sivert Axelsson  0480-54034

                                            Tävlingskotrollant                 Jörgen Fransson  0471-12683

                                            Pressvärd                           Sven Persson       0486-10630

 

Vi önskar alla en trevlig vistelse i Gullabo skogen.

Hoppas ni trivs på vårt fina TC.

                 Lycka till i skogen och välkomna.

 

Välkomna åter nästa år 30/4 -05.Till nya utmaningar, då  hela kartan är klar.

 

                             TORSÅS OK