Protokoll styrelsemöte 2012-01-19

Närvarande

Percy Olausson, John Fridolfsson, Jonas Persson, Håkan Algotsson, Lena Svensson. Inbjuden: Christina Ekström Karlsson.

Mötespunkter

 1. Mötet öppnas.
 2. Föregående protokoll uppläses.
 3. O-ringen tidningen och svensk idrottstidningen ligger i stugan.
  Inbjudan till ungdomsträning 2-3 juni i Örnsköldsvik.
  Jonas har fått lite info från Markus på smålandsidrotten.
 4. Årsmötet blir söndag 12 februari kl.15.00 i missionkyrkan.
  I år börjar vi med maten,sedan prisutdelning och sist själva årsmötes-förhandlingen.
  Dagordningen som vanligt.
  Årsavgiften oförändrad.
  Tävlingsavgiften oförändrad.
  Bilersättningen ökas från 3 kr. till 5 kr. per barn tas upp på mötet. Elitsatsningspott ett förslag som andra klubbar har.
  Håkan fixar blommor till gratulanter.
 5. Inför vår tävling i höst, ligger Kjell som gör kartan illa till trots bra väder har han ej kunnat vara ute i skogen p.g.a sjukdom m.m.
  Jonas behöver mer karta för kunna göra banor.
  Speaker och radio är kontaktade.
  Percy har påbörjat reklamblad för tävlingen med info om olika boendealternativ tillsammans med kalmar ok.
  John tittar på mallar till skyltar.
  Björn vill köra det gamla systemet som vi vet funkar.
 6. En nationelltävling i långdistans den 20 eller 21 april 2013 är inlämnat till eventor.
 7. Jonas vill att vi ska vara generösare med årsskrifterna så i år trycker vi upp 50st. mot vanligt vis 35st.
  Vi sökte 34000kr. av idrottslyftet och fick 28000kr.
  Några av dom äldre enheterna behöver byte av batteri , skickas efter lördagsskoj är slut.
 8. Nästa möte bestäms vid årsmötet.
 • Ordförande
 • Sekreterare