Protokoll styrelsemöte 2011-09-27

Närvarande

Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson, Lena Svensson, Susanne Alexandersson och Christina Ekström Karlsson.

Mötespunkter

 1. Mötet öppnas

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll lästes och godkändes.

 3. Inkomna brev och skrivelser

  Preliminärt tävlingsprogram 2012, med DM medel i Torsås den 1/9. Intresseanmälan till sprintstafett 2012, ansökan om skidorientering och/eller mountainbikeorientering och information om gemensam hemsida för alla klubbar har inkommit liksom inbjudan till såväl förbundsmöte som orienteringsgymnasiet i Olofström.

 4. Ekonomin i klubben

  Likviditeten är fortsatt god i klubben. Antalet medlemmar är 90 st.

 5. Tävling 2012

  Jonas redogjorde för hur arbetet med den nya kartan fortskrider. En inspektion av det tänkta tävlingsområdet bokades in den 5/11 kl 13.00. Beslut fattades om inköp av fästplattor, stiftklämmor och plastfickor.

 6. Zonmötet

  Det är dags för zonmöte den 10/10. Håkan gick igenom dagordningen till mötet. Håkan och ev Jonas och Maria kommer att deltaga på mötet.

 7. Klubbdator

  Klubbdator är inköpt. Det beslutades att 3 st banläggningsprogram á ca 400 kr ska köpas in och att vi avvaktar med att utöka licens på OCAD. När det gäller skrivare ska Ulla prata med Tommy.

 8. Torsås marknad och andra aktiviteter under hösten.

  Lotteri, med liknande priser som förra året, är planerat för Torsås marknad liksom medverkan på julskyltningssöndagen (1:a advent) och försäljning av adventskalendrar. Försäljning av New Body och Ullmax sker även denna höst.

 9. Tävlingsklocka

  Beslut fattades att köpa in en ny startklocka och att Mariannes minnesgåva ska användas till detta inköp.

 10. Övriga frågor

  1. Det är dags att ansöka om pengar inom Idrottslyftet. Aktiviteter likt året som gått är planerade.

  2. Det fattades beslut om att bevilja Jonas reseersättning för resa t.o.r Bosön för utbildning.

 11. Nästa möte

  Bestämdes till den 17/11 kl 18.30. Ulla ordnar fika.
  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.