Protokoll styrelsemöte 2011-06-12

Närvarande

Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson, Lena Svensson, Susanne Alexandersson, Tommy Olsson och Eva Olausson.

Mötespunkter

 1. Mötet öppnas

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll lästes och godkändes.

 3. Stuggruppens redovisning

  Ritningar framtagna av Kurt Semark presenterades. Diskussion fördes om fortsatt agerande och främst är det finansiering och driftskostnader som bör ses över. Håkan undersöker vad bankerna kräver vid ev. lån samt frågar Roland om han har möjlighet att undersöka övrig finansiering och driftskostnader.

 4. Sommarträffen

  Sommarträffen bestämdes till den 13/7. Det beslutades att klubben ska bjuda på korv och att föranmälan ska ske.

 5. Tävling 2012

  Det går bra att arrangera två DM samtidigt enligt samtal med Bergander. Björn har dock inte tillfrågats hur datorsystemet klarar två tävlingar samtidigt. Ett stort problem är ytor till parkering. Eva frågar Liselotte på kommunen om hjälp med boende- och aktivitetspaket. Percy kontaktar Kalmar OK. Det beslutades att Jonas köper in fästplattor till de nya enheterna (ca 100 st à 40 kr). Lena frågar Tomas om tillverkning av nummerbrickor till enheterna.

 6. Redovisning av vårens aktiviteter

  Det var god uppslutning till U-5 dagars och Föreningskavlen. Klubben var med på våryran, har dock ingen ekonomisk sammanställning från den än.

 7. Ekonomisk rapport

  Ulla presenterade klubbens likvida tillgångar och det är fortsatt god likviditet.

 8. Mariannes minnesgåva

  Tommy undersöker olika startklockor.

 9. Övriga frågor

  1. Inkomna brev och e-post: Diverse inbjudningar bl a till Bornholm (lämnas till Ulla), Motionsorientering i Västervik den 21/6, O-läger i Falun, Uppvidingekarusellen, 43 kavlen i Söderköping och USM 10-12/8. Redovisning av skolaktiviteter 2011 lämnas till Jonas. Tävlingsrapport närtävlingen lämnas till John.

   Smålands OF informerar om sprintregler och om skrivelse om momsen som kan skickas till EU-kommissionen. Inkommit har också en inbjudan till kartritarutbildning i Sälen.

  2. Det bestämdes att om aktivitetskommittén är intresserad av att ordna fika till kommunfullmäktige så har den styrelsens godkännande.

  3. Det bestämdes att det bör finnas en dator i stugan och Jonas får i uppdrag att undersöka passande dator. Tommy undersöker utskriftskvalitet på deras skrivare.

  4. Städning av förrådet och stugan bestämdes till den 18/7 kl. 17.00.

  5. Jonas förslag om att ha fasta kontroller på Gullabokartan med tillhörande teknikövningar som kan erbjudas till grannklubbarna godkändes och priset bestämdes till 30 kr/karta. Betalning sker till en låst brevlåda. Jonas köper en brevlåda.

  6. Beslut fattades att anordna en egen tävling 2013. Håkan skriver tävlingsansökan.

 10. Nästa möte

  Bestämdes till torsdagen den 18/8 kl. 18.30.

 11. Mötet avslutas

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Lena för gott fika.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.