Protokoll styrelsemöte 2010–10–12

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • John Fridolfsson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson
 • Christina Ekström–Karlsson (inbjuden)

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll lästes och godkändes.

 3. Inkomna brev och skrivelser

  Tidningarna Skogssport och Smålandsidrotten läggs i stugan. Information om Bornholmstrafiken ges till Ulla. Erbjudande om att sälja julkort lämnas utan åtgärd. Fått godkänt 4400 kr genom Idrottslyftet för samverkan med korr. Erbjudande om att vara med i MRC:s projekt “runt hörnet” lämnas utan åtgärd till vidare, uppföljning sker. Torsås kommun efterfrågar bilder till sin hemsida, Håkan kontrollerar hur de ska användas. Tävlingsinbjudan från FK Boken om tävling 13/11. GTU i Emmaboda.

  26–28/11. Inbjudan Novemberkonferensen 20/11, Percy och Jonas kommer att åka. Tävlingsprogrammet för 2011 har också erhållits.

 4. Kassaställning

  Kassören lämnade rapport om klubbens likviditet och den är god. Glädjande är att medlemsantalet har stigit till 92 medlemmar.

 5. Rapport från föreningsträff

  Håkan representerade klubben på denna träff, men även Christina och Magnus var där. Det togs upp information om olika bidrag, bl a att det kommunala bidraget kommer att ändras och att det finns bidrag att söka för projekt som “trygg och säker förening”. Även Torsåsportalen togs upp, men klubben ser ingen användning för den för tillfället. Ska dock följa upp hur populär den blir.

 6. Möte med Smålandsidrotten den 19 oktober

  Lena får i uppdrag att ordna fika. Jonas ser till att information om träffen sprids till medlemmarna.

 7. Försäljning Ullmax och New Body

  Ulla rapporterar att klubben sålt för ca 10 000–12 000 kr av Ullmax och klubbens behållning är 33 %. Det var avslut för försäljningen av New Body denna kväll och Christina beräknade att försäljningen har uppgått till ca 30 000 kr och behållningen därav är 25 %.

 8. Bornholm

  Det är Ulla, Tommy, Emma och Elise som åker tillsammans med OK Orion.

 9. Planering av höstens verksamhet

  • Torsås marknad: lotteri som tidigare fast lite blandade priser istället för ål/fisk. Christina bokar plats och gör schema. Ulla ansvarar för priserna.
  • Lussefika 13/12: aktivitetskommittén gör fikat och ungdomskommittén ordnar luciatåg.
  • Adventskalendrarna: Det bestämdes att de ska kosta 25 kr istället för 20 kr.
  • Tombola på julmarknaden: det är den 28/11 och ansvaras av aktivitetskommittén. Den 21/11 kommer det att anordnas pysseldag i klubbstugan, där man gör priser till tombolan.
  • Tävlingskläder: Lena frågar Anders Svensson om intresse att sponsra kläderna. En overall kostar 790–kr eller 830–kr med namn.
 10. UPS inköp

  Percy presenterade prisförslag från ett par leverantörer, där Combit data verkade prisvärt. Percy får uppdraget att köpa en passande UPS.

 11. Valberedning

  Tommy Olsson och Anders Svensson har accepterat att tillsammans med Magnus Lager utgöra valberedningen.

 12. Övriga frågor

  1. Beslut fattades att Christina Ekström-Karlsson är lotteriföreståndare och att Eva Larsson är lotterikontrollant.
  2. Det beslutades att klubben stöttar ungdomarnas filmkväll ekonomiskt.
  3. Förslag om att skicka in ansökan om idrottslyftspengar till pannlampor godtogs.
  4. GTU – det beslutades att klubben betalar för utbildningen med motiveringen att det är viktigt för klubben att ha ledare. Bidrag kan erhållas för upp till 70 % av avgiften.
  5. Datum för DM-planeringen bestämdes till 11/11 kl 18:30 i klubbstugan.
  6. Håkan läste protokollet från förra 6–klubbsmötet, där ingen från Torsås deltog. Värt att notera var att etapperna för U5–dagars 2011 var bestämda och att Torsås arrangerar första etappen den 3/5. Övriga etapper går i Emmaboda, Ålem, Alstermo och Nybro.
 13. Nästa möte

  Bestämdes till 23/11 kl 18:30 i klubbstugan. Percy ordnar fika.

 14. Mötet avslutas

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

  Tack Håkan för gott fika.

 • Susanne Alexandersson
  Sekreterare
 • Håkan Algotsson
  Ordförande