Protokoll styrelsemöte 2010–09–07

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Jonas Persson
 • John Fridolfsson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

 3. Inkomna brev och skrivelser

  Erbjudande att sälja godis lämnas utan åtgärd. Beviljat LOK–stöd på 5 269 kr. Besked och information om Stafett DM den 11/9. Inbjudningar till Emmaboda Natt–närtävling den 14/9, Daladubbeln 16–17/10 och Försäsongssamling Idre läggs i stugan. Inbjudan till en föreläsning ”Kung fotboll” i Nybro bibliotek lämnas utan åtgärd. Tidningarna Skogssport, O–ringen och Svensk Idrott lämnas i stugan.

 4. Kassaställning

  Presentation av klubbens likvida medel visar på god likviditet.

 5. Summering av 5–dagars

  Tävlingsmässigt ett bra organiserat arrangemang. Bussningen till etapperna fungerade bra (4 av 5 etapper krävde transport) och det var varierande och bra terräng. Mattältet tillhör det som inte fungerade bra, det var lång väntan, inte så bra mat och dyrt. Klubben var inte så väl representerad som den brukar.

 6. Summering av andra sommaraktiviteter

  Ölandslägret hade rekordmånga deltagare (20–22 st), däribland en del nya ungdomar och familjer. Ungdomslägret var också uppskattat av de 7 deltagarna. Tävlingen på en bilfri ö utanför Karlshamn gick i väldigt fin terräng och transporten med båt fungerade bra. Det var dock varmt och inga vätskekontroller.

 7. Planering av höstens verksamhet

  • Bingopromenaderna börjar söndagen den 11/9 med Inga–Britt och Allan som värdar. Schema för bingopromenaderna är klart.
  • Försäljning av New Body drar igång den 12/9 och håller på i 4 veckor. Det finns två väskor.
  • Torsås marknad den 29/10. Klubben brukar ha ållotteri. Lena kontaktar Christina med frågan om aktivitetskommittén ansvarar för planeringen inför Torsås marknad.
  • Lussefika är en tradition, som vi vill ska fortsätta. Lena frågar även här om aktivitetskommittén kan stå för fikat måndagen den 13 december. Då kommer möjlighet finnas att prova tävlingskläder inför vinterns beställning.
  • Försäljning av adventskalendrar brukar ge klubben en fin inkomst. Förra året blev det inga sedan tryckeriet inte lyckats få fram några i tid. Ersättning på 10 000 kr var utlovad. Lena får i uppdrag att kontrollera med Ulla att pengar har erhållits. Christina har börjat jobba på årets adventskalendrar.
  • Aktiviteter planerade av ungdomskommittén
   • Träning måndagar (löpning) och onsdagar (OL) under vintern.
   • Lördagsskoj drar igång den 9 oktober.
   • DM–resa med Nybro, Kalmar och Emmaboda 10–12/9
   • Vinterläger Furuboda
   • Läger Målilla
   • Gotland 3–dagars i juli
   • Aktivitet såsom Boda Borg, Laser Game eller liknande kommer också att ske.
 8. UPS–inköp

  Den här punkten ströks och flyttades till nästa möte.

 9. Övriga frågor

  1. Styrelsens åtagande att hitta två personer till valberedningen. Lorentz, KG, Tommy Olsson, Eva Larsson, Tony (ev Marita) och Anders S var personer som föreslogs och kommer att tillfrågas.
  2. Den nya kartan till DM 2012 kan vara i farozonen eftersom kartritaren har kommit efter i tidsprogrammet pga sjukdom. Utvecklingen kommer att följas noga den närmaste tiden.
  3. Grundtränarutbildning (GTU) till Emmaboda/Nybro kan bli aktuell i höst om tillräckligt intresse finns. Intresseanmälan från klubben ska skickas in i veckan.
  4. Beslut fattades att flytta Föreningskavlen en dag bakåt till lördagen.
  5. Styrelsen beslutade att en karta över Torsås norra från Allfargatan till Gunnilkroka ska ritas till en ungefärlig kostnad av 24 000 kr.
  6. Nya kläder (T–shirts, overaller, tävlingströjor) ska köpas in i vinter. Ulla kontrollerar med Kämpela rörande storlekar och dragkedjor. Möjlighet kommer att finnas att prova kläder vid Lussefikat måndagen den 13 december.
  7. Jonas vädjar till dem som planerar att köpa skrivare, att överväga att köpa en färglaser av bra kvalité så att fler kan skriva ut kartor.
  8. Konsulent Markus Johansson kommer att besöka oss i höst. Styrelsen, aktivitetskommittén och ungdomskommittén kommer att bjudas in till den här kvällen. Jonas kontrollerar datum med Markus.
 10. Nästa möte

  Nästa möte som bland annat ska påbörja planeringen för DM 2012 bestämdes till den 12 oktober kl 18.30 i klubbstugan. Håkan ordnar fikat.

 11. Mötet avslutat

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 • Susanne Alexandersson
  Sekreterare
 • Håkan Algotsson
  Ordförande