Protokoll styrelsemöte 2010-04-07

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson
 • Tony Emilsson (inbjuden)

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

 3. Inkomna brev och skrivelser

  Broschyrerna "Smålandsidrotten", "O-ringen" och "Idrottsböcker" placerades i stugan. Inbjudan av Torsås Paintball överlämnades till Jonas att diskuteras i ungdomskommittén. Räkningar från PAN Kristianstad överlämnades till kassör. Styrelsen beslöt att godkänna inkommen årsavgift från SOFT. Diverse erbjudanden per e-post däribland deltagande i våryran i Torsås samt en framställan från Smålands Orienteringsförbund där man ber om hjälpledare till läger.

  • Avtal från Team Sportia rörande klubbens ersättning för att Team Sportia får sälja sportartiklar vid vår tävling. Avtalet innebar ersättning med 2 kr/start oavsett antal starter med utbetalning i form av presentkort. Avtalet godkändes av styrelsen.
 4. Kassaställning

  God likviditet.

  Utgifter för kartor är att vänta framöver, närmast ca 10 000 kr för förarbete av karta och minst en dags arbete med ändringar av kartan inför tävlingen.

 5. Tävlingen

  Genomgång av arbetsgrupper inför tävlingen. Det påpekades att mer mark behövdes till parkering. Håkan kontaktar markägare till angränsande marker. Behovet av stämpelenheter beräknades till 120 st och vi har 33 själva. Håkan tillfrågar Emmaboda, Nybro och Kalmar om lån av stämpelenheter.

 6. Helgens aktivitet för nya

  Jonas rapporterade om arbetet med att informera om kursen för nya.

 7. Klubbstugan

  Håkan sammankallar styrelsen och inblandade i stugprojektet inom kort för besiktning av den alternativa stugan i Sunelycke.

 8. Offensiv orientering

  Håkan rapporterade kort från kursen Offensiv orientering, som han deltagit i.

  Pärmen offensiv orientering, som kan vara en guide i föreningsarbetet, ska skickas runt i styrelsen och sedan finnas i stugan.

 9. Våryran

  Christina informerad.

 10. Vårens övriga verksamhet

  Det beslutades att slå ihop jubileumsfesten med sommarfesten och att bjuda in representant från aktivitetskommittén för vidare diskussioner om arrangemanget.

  Träningsprogrammet är inte klart än, men John har tagit på sig att ha träningar för de nya fram till ungdomens 5-dagars börjar. Spikade datum är kultur – och fritidskolan 3, 10, 17 maj, ungdomens 5- dagars i Sunelycke den 1 juni och friluftsdagar för skolorna 2 o 3 juni.

 11. Övriga frågor
  1. Percy ordnar en lista där alla kan ge inköpsförslag till klubbstugan. Listan kommer att sättas upp i stugan och möjlighet att ge förslag på hemsidan kommer att finnas.
  2. Det beslutades att det skulle göras ytterligare 5 nycklar till stugan. Ulla ordnar detta.
  3. Percy sitter med i Smålands OF:s motions- och hälsonämnd och rapporterade lite om projekt som "hittaut.se", "mitt i livet" och "Kulturpasset motionsorientering".
  4. Genomgång inför arrangemang av ungdomens 5-dagars. Håkan kontaktar Göran Henriksson angående tävlingsansvar. Tony frågar Daniel om dataansvar.
  5. Klubbtältet är trasigt och det beslutades att det skulle lagas. Tony kontrollerar möjligheter kring detta.
  6. Det beslutades att sjukdom ses som giltig anledning att missa en tävling man är anmäld till utan att bli betalningsskyldig. Sjukanmälan måste dock ha skett.
  7. Jonas tog upp behovet av en ny träningsskärm efter att en blivit förstörd. Kan enbart köpas i 10-pack och det beslutades att Jonas ska köpa in ett 10-pack skärmar.
 12. Mötet avslutas

  Nästa möte kommer att hållas 20 maj kl. 18.30 i klubbstugan. Ulla ordnar fika.

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Lena för fikat.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.