Protokoll styrelsemöte 2009-11-04

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Roland Sandholm

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötes protokoll
  Protokollet upplästes och godkändes.
 3. Inkomna brev och skrivelser
  Div. försäljningserbjudanden som styrelsen lämnade utan åtgärd. Inbjudan till bland annat Ålems OK:s nattävling Novemberkåsan.
 4. Kassaställning
  God likviditet.
 5. Novemberkonferensen
  Smof:s årliga konferens i Vrigstad arrangeras 21 nov. Håkan och Jonas plus någon annan deltar från klubben.
 6. Motioner Smof
  Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 31 januari.
 7. Kontraktsbidrag
  Torsås kommun efterfrågar uppgifter inför kontraktsbidrag. Håkan får i uppdrag att sammanställa dessa.
 8. Förenklad tävlingsrapport
  Håkan får uppdraget att rapportera bland annat klubbens etapp av Ungdomens 5-dagars.
 9. Rapport marknadsförsäljning
  Tombola och försäljning av kläder gav ett litet överskott.
 10. Rapport Bornholm
  Klubbmedlemmar rapporterar om en trivsam tävlingsresa tillsammans med OK Orion.
 11. Övriga aktiviteter under hösten/ vintern
  Den 7 nov. resa till Nöjeshuset i Emmaboda för Gokart och bowling. 6 mars Ungdomsläger för 6-klubbars ungdomar. Diskuterades också friluftsdagar för skolorna till våren. Frågan bordlagd till nästa möte.
 12. Övriga frågor
  1. Beslutades att söka ett bidrag från Brandstodsbolagets fond, att användas till inköp av en klubbdator. Håkan utformar ansökan.
  2. OK Orion söker vår hjälp med att arrangera Ungdoms och Elitträning på våra kartor lördag 5 dec. Styrelsen beslutar om en avgift på 20 – 30 kr per kartex.
  3. Styrelsen beslutar att Årsmöte 2010 skall hållas lördag 6 februari kl. 13.00 Aktivitetskommittén får i uppdrag att arrangera det praktiska.
 13. Nästa möte
  Nästa styrelsemöte onsdag 20 jan. 2010 kl 18:30 i klubbstugan. Jonas lovar fixa fika.
 • Roland Sandholm
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.