Protokoll styrelsemöte 2009-09-24

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • Stefan Karlsson
 • Roland Sandholm

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordf. hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötes protokoll
  Protokollen från de två föregående styrelsemötena lästes upp och godkändes.
 3. Inkomna brev och skrivelser
  Div. försäljningserbjudanden. Styrelsen beslutar avstå. Inbjudan till Inspirationsträffar i Smof:s regi, styrelsen avvaktar träffar på närmre avstånd. Kommunen meddelar att kommunalt kontraktsbidrag sänkts med 13 %, det är en allmän nerdragning. Ett utskick från Smof. angående flygfoto i samband med kartframställan. Styrelsen lämnar den utan åtgärd då vi inte avser att flygfotografera de kommande två åren.
 4. Kassaställning
  God likviditet.
 5. 6-klubbsmöte
  Torsås OK står i tur att arrangera 6-klubsmöte, den 5 oktober kl. 18,30 i vår stuga. Håkan sammanställer dagordning och kallelse till övriga klubbar.
 6. Nat. tävling 2010
  Håkan meddelar att vi tilldelats nytt tävlingsdatum Söndag 9 maj.
 7. Genomgång av info från USB-minne
  Bordlagt
 8. Bornholmsresa
  Ulla ansvarar för resa tillsammans med OK Orion
 9. Övriga aktiviteter under hösten
  Bingopromenader enligt plan. Städdag i och omkring stugan. Försäljning adventskalendrar, marknadsdagen åltombola och försäljning kläder. Traditionell tombola på julmarknad 1 advent.
 10. Övriga frågor
  1. Percy har undersökt enkla pannlampor och kommit fram till att Silva L1 till ett pris av 890 kr är mest prisvärt. Styrelsen beslutar om inköp.
  2. Behov av belysning på stugparkering. Håkan kollar med kommunen.
  3. Kartor till tävling 2010. Jonas kollar priser på revideringar och omarbetningar för särtryck.
  4. Jonas informerade om Korrensspondansgymnasiets satsningar på olika sporter och isynnerhet orientering.
  5. Jonas meddelar att det behövs plastfickor till kartor och snitselband till nästa tävling. Styrelsen ger Jonas i uppdrag att beställa varorna.
  6. Kommunen inbjuder till ett drogfritt arrangemang på marknadskvällen. Styrelsen avböjer att delta.
 11. Nästa möte
  beslutades att hållas 4 november kl. 18.30 i stugan. Roland lovar fixa fika
 12. Avslutning
  Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Ulla för gott fika.
 • Roland Sandholm
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.