Förberedelser inför O-ringen Smålandskusten

På torsdagen 25 april togs ännu ett steg mot sommarens O-ringen Smålandskusten. Torsås OK hade en kväll där vi övade på montering av startmodulerna och även hade en del information från startchef Göran Henriksson.
Under kvällen togs även upp om kommande informationsträffar på plats vid de olika arenorna. Under flera kvällar i maj kommer arenachefer m.fl. hålla möten där många olika funktionsområden möts. Detta är särskilt viktigt för att alla funktionärer ska veta en del om andra områden än sitt eget då vi förväntas kunna svara på en del frågor från deltagarna under veckan.

Under torsdagen fick vi glädjande nog flera som lovat att närvara vid flera av träffarna Målilla/Rosenfors och Oskarshamn. De är:

15 maj Etapp 1&2 Rosenfors - Håkan Algotsson
21 maj O-ringenstaden och O-ringentorget Tommy, Ulla och Hans
27 maj Etapp 4&5 vid O-ringenstaden Göran och Cristina

Roligt att vi kan närvara vid så många tillfällen. Vi har dock ingen representation vid etapp 3 på Gunnarsö 23 maj. Är det någon som känner att ni kan närvara den kvällen, kontakta Jonas 072-701 06 21. Starttid vid samtliga träffar är kl 17.30.

Tanken med dessa träffar är alltså att vi inte ska ha ett "stuprörstänk" där vi bara ser vår egen lilla bit. Vi ska även ha en förmåga att se helheten och känna till lite om allt i "Världens största äventyr".
Nu är det ganska exakt 3 månader kvar tills sista etappen går under O-ringen Smålandskusten. Spännande!

Här tar den första startmodulen form vid klubbstugan.
Här tar den första startmodulen form vid klubbstugan.
Klart och genomgång av olika saker som kan hända under O-ringenveckan.
Klart och genomgång av olika saker som kan hända under O-ringenveckan.

Jonas Persson, 2024-04-26