Vandringspris

Vandringspriset Älghornet

Älghornet Älghornet är ett vandringspris för ungdomar i tävlingsklass i åldrarna H och D 10-20 år. Det skall vandra i 15 år för att sedan tillfalla klubben. Priset tävlas om vid 4 av klubben förutbestämda tillfällen. Tävlande får räkna de 3 bästa resultaten. Tävlande måste deltaga i minst tre av fyra tävlingar för att få tävla om hornet. Poängen räknas ut efter en i förväg framräknad kilometertid för de olika klasserna, som framgår av nedan. Har man sprungit på den ideala kilometertiden för klassen får man 100 poäng. Har man kortare kilometertid blir poängen över 100, och har man längre kilometertid blir poängen följaktligen under 100.

Jag uppmanar er ungdomar att följa upp vilka tävlingar som gäller för älghornet och deltaga i dessa. Den som vinner älghornet ett år får ha det under nästkommande år, och skall då gravera in sitt namn och årtal på en bricka och sätta på sockeln med början från höger längst upp. Dessutom får segraren en särskild minnessak där det framgår vem som vunnit. Vad det skall vara bestämmer styrelsen.

Lycka till önskar Allan.

Regler för Vandringspris damer och herrar

Priserna tävlas om vid fyra av klubben förutbestämda tävlingar. Tävlande får räkna de tre bästa resultaten, och måste deltaga i minst tre tävlingar. Deltagande gäller i tävlingsklass och motionsklass. Poängen räknas ut efter en i förväg framräknad kilometertid för de olika klasserna, som framgår av nedan. Har man sprungit på den ideala kilometertiden får man 100 poäng och har man längre kilometertid blir det under 100 poäng. För motionsklass multipliceras poängen med 0,9.

klasstid/kmklasstid/km
D219,7H216,5
D3510,6H357,2
D4012,0H407,5
D4512,5H457,8
D5013,1H508,7
D5513,4H559,0
D6013,7H609,7
D6514,0H6510,4
D7014,5H7011,1
D7515,0H7511,9