Framtidsmöte onsdagen 5 september

Onsdagen 5 september kommer Torsås OK att ha ett framtidsmöte. Det är bra att ibland gå igenom visioner och verksamhet och se vad man vill och kan göra.

Det är en bra tid att gå igenom klubbens verksamhet då förutsättningarna ändras på flera sätt. Bl.a. så börjar ju Simon och Lisa OL-gymnasiet i Olofström och Jonas och Maria väntar barn.

Det är bra om så många som möjligt kan vara med så att mångas synpunkter kommer med.

Vi börjar mötet kl 18.00 i klubbstugan. Välkomna!

Jonas Persson, 2018-08-29