Arenan mer och mer färdig

Efter flera arbetsdagar vid skogsarenan blir fler och fler saker klara. Det ser dessutom ut som om det blir fint väder så att alla kan njuta av terräng och arena på ett bättre sätt.

Knatteknatets mål på plats. Även de får känna på den fina terrängen i tallskogen.
Knatteknatets mål på plats. Även de får känna på den fina terrängen i tallskogen.
På arenan blir alltfler saker klara. Här det marka, sekretariat och målfålla som färdigställts.
På arenan blir alltfler saker klara. Här det marka, sekretariat och målfålla som färdigställts.

Jonas Persson, 2018-05-02