Arbetsdag inför tävlingen 28 april

Lördagen 28 april är det dags för den sedvanliga stora arbetsdagen inför vår nationella tävling som detta är går lördagen 5 maj. Vi samlas vid skogsarenan i Övraby kl 10.00. Ta gärna med verktyg, arbetshandskar, fika mm.

Om det behövs får vi arbeta främst även söndagen 29 april och tisdagen 1 maj. Detta får vi ta hänsyn till då vi anmäler oss till tävlingar framöver.

Välkomna!

Jonas Persson, 2018-04-22